Nov 23
โปรโมชันล่อใจ .. ชักชวนให้คนไทยเป็นหนี้

โปรโมชันล่อใจ .. ชักชวนให้คนไทยเป็นหนี้

วินัยทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญครับ ในโลกธุรกิจ ถ้ามีใครผู้ใดผู้หนึ่งขาดวินัยทางการเงินขึ้นมา ย่อมสร้างผลกระทบต่อเนื่องไปยังบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างไม่มีสิ้นสุด .. จะเรียกว่าเป็น Butterfly Effect ก็คงได้

และเรื่องดังกล่าวก็ถือเป็นต้นตอของสารพัดปัญหาโลกการเงินที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยในปัจจุบัน อันมีสาเหตุมาจากความเห็นแก่ตัวและความไร้วินัยทางการเงินของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ปัญหานี้เกิดขึ้นจากจิตใจที่ขาดการประมาณตนให้พอดี ความอยากได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ ไม่สมดุลย์กับความสามารถในการเสาะแสวงหาเพื่อตอบสนองกิเลศตัณหา พูดง่ายๆ ก็คือ อยากได้อะไรที่มากเกินกว่าที่ตนเองควรจะได้รับ และนั่นก็ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินพะรุงพะรังตามมาจนไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่างที่ควรเป็น

อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ การกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายจากบรรดาธุรกิจต่างๆ ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร หากแต่ว่าบางครั้งอาจลืมไปว่า บางมาตรการนั้นกลับเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ไม่เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภคโดยไม่รู้ตัว

เช่นเดียวกับกลยุทธ์การตลาดในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาของบัตรเครดิต HSBC ..

อ่านต่อ »

VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 0 (from 0 votes)

เขียนโดย BLITblog.com \\ คำสำคัญ: , , , , , , ,

หน้าที่ 1 จาก 11

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes