Apr 10

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) และอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา บรรดาซอฟต์แวร์กาฝากและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายต่างๆ ก็เริ่มเติบโตขึ้น เมื่อโลกเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายมากขึ้น ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็เริ่มพัฒนาตัวเองกลายเป็นภัยคุกคามบนเว็บที่ร้ายกาจยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

ภัยคุกคามบนเว็บเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์อันตราย เช่น สปายแวร์ แอดแวร์ โปรแกรมม้าโทรจัน บ็อต ไวรัส และหนอน ที่ถูกติดตั้งในพีซีโดยที่เจ้าของเครื่องไม่รู้ตัวและไม่ได้ให้การอนุญาต โปรแกรมเหล่านี้จะใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการแพร่กระจาย ซ่อนตัว อัพเดทตัวเอง และส่งข้อมูลที่ขโมยได้มากลับไปยังผู้เขียนโปรแกรมที่เป็นอันตรายนั้นๆ อีกทั้งยังมีความสามารถในการรวมตัวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายได้มากขึ้น เช่น โทรจันดาวน์โหลดสปายแวร์ หรือหนอนมาไว้ในเครื่องและทำให้เครื่องพีซีติดเชื้อร้ายด้วยการแพร่กระจายของบ็อต นอกจากนี้ภัยคุกคามบนเว็บอีกลักษณะหนึ่งจะมาในรูปของซอฟต์แวร์เฉพาะขององค์กรผู้ผลิตแอดแวร์ และมัลแวร์ ซึ่งองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยตรง เช่น Integrated Search Technologies และ Zango
อ่านต่อ »

VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 0 (from 0 votes)

เขียนโดย BLITblog.com \\ คำสำคัญ: , , ,

หน้าที่ 1 จาก 11

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes