Warning: Creating default object from empty value in /home/blitblog/public_html/wp-content/plugins/paged-comments/paged-comments.php on line 31

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/blitblog/public_html/wp-content/plugins/paged-comments/paged-comments.php:31) in /home/blitblog/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 1994
กระทรวงไอซีทีตื่นแล้ว .. ผลักดันบรอดแบนด์เป็นวาระแห่งชาติ | BLITblog.com

Jun 25

ก็รอกันมานานแสนนาน ผมเขียนทั้งบทความ ทั้งสคริปต์รายการโทรทัศน์ ทั้งบ่นทั้งก่นทั้งเอือมระอา ก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่มีอะไรคืบหน้ากันในเรื่องนี้ซักที จนในที่สุดวันนี้ได้รับอีเมล์ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงไอซีทีว่าด้วยเรื่อง “กระทรงไอซีทีเร่งผลักดันบรอดแบนด์ให้เป็นวาระแห่งชาติ”

ครับ .. มันต้องอย่างนั้น เพราะถ้ารากฐานเรื่องนี้มันไม่ได้ถูกจับปรับวางให้เหมาะสม ไม่ต้องรออีก 10 ปีข้างหน้าหรอกครับ พนันได้เลยว่าอีกแค่ 5 ปี ชาติไทยเราจะกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังในเรื่องราวบนโลกออนไลน์ในแทบจะทันที เพราะโครงสร้างอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคือสิ่งจำเป็นในการผลักดันให้เกิดแอพพลิเคชันออนไลน์รูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจของชาติ

อย่างที่ผมเคยว่าไว้หลายครั้ง เกาหลีใต้เค้าเล่นเน็ตกันเร็วระดับร้อยเมกะบิต อังกฤษก็มีไฟเบอร์เตรียมเจาะทะลุทะลวงทุกบ้านความเร็วหลักร้อยเมกะบิตเช่นกัน ออสเตรเลียวางแผนโครงสร้างใยแก้วนำแสงใหม่ทั้งประเทศ ยังไม่รวมประเทศอื่นๆ อีกเพียบ แต่ที่เงียบเป็นเป่าสากก็ไทยเรานี่ละครับ..อย่างน้อยก็จนกระทั่งถึงวันนี้

เท่าที่อ่านจากเนื้อข่าว .. ทางกระทรวงไอซีทีได้เชิญผู้บริหารระดับสูงจาก 20 กระทรวงและ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอภิปรายและแสดงวิสัยทัศน์ต่อการลงทุนด้านไอซีทีของภาครัฐ ที่จะช่วยสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและในระยะยาว พร้อมนำเสนอแนวคิด Smart Thailand ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวของกระทรวงไอซีที โดยมีเป้าหมายคร่าวๆ คือ ในปี 2553 ประชาชนครึ่งนึงของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศต้องเข้าถึงโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง หรือคิดเป็นจำนวนผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ล้านพอร์ต และยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศขึ้นอย่างน้อย 15 อันดับจากการจัดอันดับของ Networked Readiness Rankings .. และก็มีเรื่องงบ 2,000 ล้านบ้านเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบรอดแบนด์ได้ตามแผน ไม่นับรวมงบการติดตั้งโครงข่าย

แค่นี้ครับ .. รอมานาน แต่เป็นแค่วิสัยทัศน์ระยะสั้น 1-2 ปี เสียดายที่ไม่ได้เห็นแผนการยกเครื่องโครงสร้างการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมไปถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในบ้านเราครั้งใหญ่ — แต่ก็นะ แค่เป้าที่ตั้งไว้ดูๆ ไปแล้วก็ยังไม่เห็นมีการขับเคลื่อนอะไรที่จริงจังเพื่อที่จะทำให้มันเป็นไปได้ ฝันเยอะไปก็เท่านั้น

บางทีก็อยากรู้ว่าหน้าที่ของกระทรวงไอซีทีนั้นมีอะไรบ้าง? หรือแค่นั่งไล่ปิดเว็บไซต์ไปวันๆ ก็เท่านั้นเอง ….

– เนื้อข่าวด้านล่างครับ –

กระทรวงไอซีที เร่งผลักดันบรอดแบนด์ให้เป็นวาระแห่งชาติ
จัดประชุม “การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการวางรากฐานระบบไอซีทีของประเทศ”
เชิญหน่วยงานภาครัฐกว่า 20 กระทรวง ถกแนวทางเร่งการบรรจุบรอดแบนด์ในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว

กรุงเทพฯ, 25 มิถุนายน 2552 – วันนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุม ในหัวข้อเรื่อง “การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการวางรากฐานระบบไอซีทีของประเทศ” แถลงสาระสำคัญในนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับการผลักดันเทคโนโลยีบรอดแบนด์ให้เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงจาก 20 กระทรวงและ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอภิปรายและแสดงวิสัยทัศน์ต่อการลงทุนด้านไอซีทีของภาครัฐ ที่จะช่วยสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและในระยะยาว

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “ในส่วนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เราตระหนักดีว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคือ กลยุทธ์สำคัญที่จะนำพาประเทศไทยกลับสู่สภาวะการณ์ปกติได้เร็วขึ้น ยิ่งโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้เกิดขึ้นในระยะยาว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง หรือที่เรียกว่า Smart Thailand ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของกระทรวงไอซีที”

“ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว พันธกิจที่สำคัญของกระทรวงฯ คือจะต้องพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ พร้อมทั้งพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง กระทรวงฯ ตั้งเป้าสำหรับแผนไอซีที คือ ภายในปี 2553 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ หรือคิดเป็นผู้จดทะเบียนการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8 ล้านพอร์ต ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเป็น 4 ล้านเครื่องภายในปี 2553 เพื่อเป็นการยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศขึ้นอย่างน้อย 15 อันดับ จากการจัดอันดับของ Networked Readiness Rankings ภายในปี 2556 และเป็นการเพิ่มบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไอซีทีต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13 ภายในปี 2556 อีกด้วย”

นายอังศุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเสริมว่า “กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการใช้ไอซีที เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศทั้งในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจ แรงผลักดันประการหนึ่งที่กระทรวงฯ เห็นว่าควรทำให้เกิดขึ้น คือ การผลักดันให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ”

“ดังนั้น กระทรวงฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยจะทำหน้าที่หารือกับบริษัทโทรคมนาคมต่างๆ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดสรร ติดตั้ง และการเช่าใช้โครงข่ายบรอดแบนด์ ครอบคลุมทั้งในเมืองใหญ่และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร อาทิ จัดทำโครงการบรอดแบนด์ราคาถูกควบคู่ไปกับโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาถูก โดยการนำมาตรการภาษีมาใช้ในการสนับสนุน หรือการให้ภาครัฐใช้งบประมาณเข้ามาช่วยสนับสนุน หรือโครงการอบรมบุคคลากรและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถด้านไอซีทีเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ จะจัดทำเรื่องเสนอของบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 2 พันล้านบาท ซึ่งไม่นับรวมถึงการติดตั้งโครงข่าย ภายในปี 2553  มาใช้ในการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรอดแบนด์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้”

นอกเหนือจากการร่วมอภิปรายและแสดงวิสัยทัศน์ของทั้ง 20 กระทรวง และ 5 หน่วยงาน ทางกระทรวงฯ ยังได้เชิญนายไบรอัน เมฟฟอร์ด ประธานกรรมการบริหารบริษัท Connected Nation, Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ได้รับการรู้จักเป็นอย่างดีในเรื่องของการผลักดันการเข้าถึงเทคโนโลยีให้เกิดขึ้น มาเล่าถึงกรณีศึกษาในการนำเทคโนโลยีบรอดแบนด์  มาช่วยกระตุ้นจีดีพีที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนและประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ยังได้เชิญนายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาแสดงวิสัยทัศน์ถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไอทีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในส่วนของ ภาครัฐ ธุรกิจ และภาคประชาชน

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 0 (from 0 votes)

เขียนโดย BLITblog.com \\ คำสำคัญ: , , , , ,

 1. เอ posted the following on June 25, 2009 at 8:49 pm.

  ผมนึกว่าเขาทำไปแล้วตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีก่อนแล้วซะอีก…
  เอาน่ามาช้ายังดีกว่าไม่มา

  VA:F [1.9.14_1148]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.14_1148]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. Ratta posted the following on June 29, 2009 at 2:30 pm.

  แต่ถ้าช้า(มาก)เกินไป ก็คงไม่ดีนะครับ.. คิดดูว่าในเมื่อประชากรของเรามีศักยภาพพอที่จะไปต่อสู้ในด้านไอเดีย จินตนาการ ความคิดแล้ว แต่ศักยภาพด้านอาวุธ(เทคโนโลยี)ของเรายังไล่ตามคนอื่นไม่เห็นฝุ่น มองได้สองแง่ครับ 1. ทำให้เด็กไทยเราแกร่งกล้ากว่าหลายประเทศ เพราะใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและได้ประสิทธิภาพเกินตัว 2. ทำให้เกิดความล่าช้าในปัจจัยสำคัญหลายอย่างที่จะเป็นตัวแปรและวัดผล อย่างสมมุติง่าย ๆ ว่า ถ้าอังกฤษสามารถเรนเดอร์ภาพ 3 มิติและเห็นผลลัพธ์ว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนได้ภายใน 3 นาที แต่ในขณะที่ภาพเดียวกัน เด็กไทยต้องรอนานถึง 3 ชั่วโมง!! มันต่างกันราวสวรรค์กับนรกเลยนะครับ.. อย่าถือสาครับ แค่แสดงความคิดเห็นเท่านั้นครับ

  VA:F [1.9.14_1148]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.14_1148]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a reply


Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes